novice
Podjetje Roxorz informatika d.o.o. je bilo izbrano DATALAB partner leta 2007.
kontakti
Tajništvo:
(05) 73 12 444
Servis: 
(05) 73 12 456
Fax:
(05) 73 12 442
Osnovna sredstva Natisni
Modul Osnovna sredstva, ki je vključen v DataLab PANTHEON™, omogoča evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi s pridobivanjem, rabo in odtujevanjem osnovnih sredstev.

Register osnovnih sredstev vzdržuje podatke o posameznem osnovnem sredstvu, njegovem aktiviranju ter vseh spremembah do odtujitve. Zgodovina sprememb je vedno dosegljiva.

Pomembna je evidenca vrednostnih sprememb osnovnega sredstva, ki lahko poleg obračunov amortizacije vsebuje tudi spremembe zaradi oslabitve ali okrepitve osnovnega sredstva.

Na osnovnem sredstvu lahko vzdržujemo spremembe nahajališč (lokacij) v povezavi s podatki o poslovnih subjektih ter spremembe zadolžitev v povezavi s podatki o zaposlencih. Za osnovna sredstva, ki so hkrati tudi delovne naprave, lahko vodimo evidenco posegov in občasnih pregledov.

Obračun amortizacije
izvedemo za izbrana osnovna sredstva ali za vsa, s potrditvijo obračuna pa se podatki zavedejo tudi v register. Program obračuna amortizacijo z upoštevanjem sprememb zaradi oslabitve ali okrepitve.

Knjiženje vseh dogodkov (sprememb in obračunov amortizacije) v glavno knjigo poteka samodejno, po kontih, prednastavljenih v šifrantu amortizacijskih skupin oz. registru osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Knjižimo lahko z upoštevanjem ali brez upoštevanja oddelkov in stroškovnih nosilcev.