novice
Podjetje Roxorz informatika d.o.o. je bilo izbrano DATALAB partner leta 2007.
kontakti
Tajništvo:
(05) 73 12 444
Servis: 
(05) 73 12 456
Fax:
(05) 73 12 442
Modul Blago Natisni
DataLab PANTHEON™ v meniju Blago združuje prevzem in izdajo računov, medskladiščne prenose, materialno knjigovodstvo in spremljanje zalog. Za potrebe maloprodaje pa je v program vključen tudi modul POS. Že po kratkem pregledu opravilnih sposobnosti posameznih funkcij je razvidno, da je podprta še tako zahtevna trgovina ali proizvodna organizacija.

Informacije o blagovnih pretokih lahko spremljamo celo do posamezne enote. Popolnoma prilagodljiv mehanizem spremljanja posameznega kosa ter možnost šifriranja s serijskimi številkami podpira tudi najstrožje standarde sledljivosti.

V programu je tudi mogoče oblikovati dokumente spremembe cen. Le-ti se lahko oblikujejo ročno za posamezne izdelke, skupinsko ali pa neposredno iz samih dokumentov prevzemov in izdaj.

Pri materialnem knjigovodstvu moramo omeniti možnost spremljanja komisijskega poslovanja, za samodejni zajem pa so pripravljeni tudi inventurni popisi, ki jih lahko zaradi enostavnosti vršimo pogosteje.

DataLab PANTHEON™ omogoča tudi periodično fakturiranje; v programu nastavimo, kaj in komu želimo zaračunati v rednih časovnih intervalih (npr. najemnino ali naročnino), program pa poskrbi za generiranje računov.

Za potrebe Intrastat poročanja je v programu vgrajena avtomatika oblikovanja poročil, ki se lahko oddajajo neposredno na CURS oz. SURS preko aplikacije ZZiNet.

Spremljanju stroškovnih nosilcev je namenjen istoimenski modul. Omogoča povezovanje prejetih in izdanih računov, potnih nalogov, plač, neposrednih stroškov ... Je idealno orodje za inženiring podjetja ter organizacije z ABC-metodologijo spremljanja stroškov, saj vsak posel vsebuje svojo mikrobilanco.

V modulu Blago samodejno spremljamo tudi evidence DDV.

V programu je omogočen tudi celovit pregled nad dokumentom, kar bistveno pripomore k produktivnosti uporabnikov pri delu s programskim paketom. V vsakem dokumentu vidimo vse dokumente in druge zapise, ki se navezujejo na izbranega.

Številni obračuni izdanih in prejetih računov, materialnih prometov, poročil za SLOPAK in pregledi zalog pa nam omogočajo raznovrstne primerjave podatkov in analize, ki so nujno potrebne pri vsakdanjem poslovanju.