novice
Podjetje Roxorz informatika d.o.o. je bilo izbrano DATALAB partner leta 2007.
kontakti
Tajništvo:
(05) 73 12 444
Servis: 
(05) 73 12 456
Fax:
(05) 73 12 442
Modul Plače Natisni
Obračun plač v sistemu PANTHEON™ odlikuje izjemna prilagodljivost, kar omogoča obračun za različne tipe podjetij, delovnih razmerij, osnovnih in dodatnih izplačil ter dajatev za njih.

Kot drugo odliko bi izpostavili enostavno obračunavanje plač in enkraten vnos podatkov, potem ko smo pripravili nastavitve za prvi obračun. Podatke za plače črpa program iz personalne mape zaposlenega in šifranta delovnih mest ter iz drugih pripadajočih šifrantov. Program pa nam samodejno prenese tudi podatke o odsotnosti z dela in prisotnosti na delu, plačilu prevoza, kreditih, plačilu članarin sindikatom, premijah PDPZ/ODPZ ... z ustreznimi vrstami zaslužkov.

V sklopu obračuna plač imamo na voljo vse zakonsko predpisane obrazce (REK, Davek na izplačane plače, Obrazec 1 ZAP/M, 3, ZAP, ZPIZ-KID-SDČ ...) ter veliko število drugih izpisov, ki nam pomagajo izpisati rekapitulacije prispevkov, zaslužkov, obračunov, kredite, šifre virmanov za izplačilo, letni karton zaposlenega, karton delavca z zavarovalno dobo s povečanjem ...

Program nam omogoča izdelavo plačil neposredno iz forme, kjer smo pripravili in obračunali plače. Enako je s knjiženjem, ki nam plače samodejno knjiži v glavno knjigo.

Za varovanje osebnih podatkov je poskrbljeno, saj lahko dostop do zaupnih podatkov zaprete z avtorizacijskim mehanizmom.