novice
Podjetje Roxorz informatika d.o.o. je bilo izbrano DATALAB partner leta 2007.
kontakti
Tajništvo:
(05) 73 12 444
Servis: 
(05) 73 12 456
Fax:
(05) 73 12 442
Modul Kadri Natisni
Osebna pozornost je v PANTHEON™-u namenjena upravljanju s človeškimi viri, ki so pogosto zanemarjeno področje poslovne informatike. Jedro predstavlja personalna mapa delavcev. Na tem mestu je mogoče voditi različne evidence o delavcih rezidentih ali nerezidentih, pa naj bodo redno zaposleni, honorarno, študentje, vajenci ali pa že nekdanji zaposleni v podjetju. Za vsakega zaposlenega sestavimo personalno mapo, kamor vnesemo njegove osebne podatke ter podatke o družinskih članih, podatke o preteklih delovnih razmerjih, gradimo zgodovino delavčevega gibanja v podjetju, spremljamo podatke o delovni dobi, beneficirani delovni dobi, delovni dobi za dopust, zgodovino delavčevega koriščenja dopusta in drugih odsotnosti, podatke o pripadajočem dopustu za posamezno leto, zdravniških pregledih ter druge obvezne podatke v skladu z Zakonom VZD, podatke o doseženi izobrazbi in šolanjih ter povezane stroške.

Poseben sklop predstavljajo podatki o plači zaposlenega, podatki o delavčevem vstopu v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje ter podatki o plačilu premij, o članstvu v sindikatih in plačilu članarin, delovni čas zaposlenega ..., ki jih pozneje uporabimo povsod v programu.

Za namen zaposlovanja obstaja modul, ki omogoča spremljanje razpisov za delovna mesta. Na te razpise se prijavljajo kandidati, ki lahko ostanejo v naši bazi kot iskalci zaposlitve na nadaljnjih razpisih. Na osnovi opravljenih razgovorov opravimo ocenjevanje in izberemo ustreznega kandidata. Pozneje se ti podatki enostavno prenesejo v personalno mapo.

 

Za varovanje osebnih podatkov je poskrbljeno, saj lahko dostop do zaupnih podatkov zaprete z avtorizacijskim mehanizmom.