novice
Podjetje Roxorz informatika d.o.o. je bilo izbrano DATALAB partner leta 2007.
kontakti
Tajništvo:
(05) 73 12 444
Servis: 
(05) 73 12 456
Fax:
(05) 73 12 442
Modul Finance Natisni
V modulu finance spremljamo plačilni promet v domači in tuji valuti. Plačilne naloge v domači valuti oblikujemo iz posameznega dokumenta prevzema iz menija »Blago« ali iz menija »Izbira pogojev za plačevanje računov«, ki istočasno oblikuje več plačilnih nalogov pod poljubno izbranimi merili. Pripravljene in zakodirane plačilne naloge lahko prenesemo po elektronski pošti na banko.

Program omogoča tudi uvoz tolarskih bančnih izpiskov, ki ga lahko izvozimo iz Proklika v obliki tekstovne datoteke. Uvožen bančni izpisek knjižimo samodejno po predhodnih nastavljenih nastavitvah v glavno knjigo.

Meni »Zapiranje« omogoča ročno zapiranje dokumentov, samodejno oblikovanje temeljnice zapiranja tečajnih razlik, parskih razlik, cassascontov in avansov, tako da dodatno ročno knjiženje ni potrebno.

PANTHEON™ podpira meni »Kompenzacije«, s katerimi je mogoče pripraviti medsebojne ali verižne predloge kompenzacij. Omogoča tudi pripravo predloga bianco kompenzacije, ki se uporablja v primeru, ko terjatev ali obveznost še ni knjižena v času priprave predloga kompenzacije. Program evidentira tekoče terjatve in obveznosti, tako da se ista terjatev ali obveznost ne more dvakrat pojaviti v predlogu kompenzacije. Obenem se ažurirajo tudi plačilni nalogi, tako da ne prihaja do podvojevanja plačil. Obračune kompenzacij je mogoče pregledovati in izpisovati pod poljubno izbranimi merili.

Meni »Izterjava« je namenjen pregledu odprtih postavk kupcev ter evidentiranju števila in trajanja poskusov izterjave dolžnih zneskov. Podatke za izterjavo dobimo tako, da vnesemo merila za izterjavo, pregledamo stanje dolžnikov in opravljene klice, lahko pa tudi zaračunamo stroške izterjave. Meni »Izterjava« je tako tesno povezan z menijem »Odprtih postavk«.

V meniju »Odprtih postavk« izpisujemo bodisi odprte postavke bodisi zaprte postavke. Tako lahko izdelamo pregled odprtih postavk, izpisujemo opomine za nepravočasna plačila kupcev, izpišemo pregled zapadlih terjatev in obveznosti ter izdelamo pregled postavk, ki bodo zapadle v nekem časovnem obdobju.

Za nepravočasna plačila računov lahko kupcem obračunamo obresti v meniju »Obresti«. Program omogoča obračun obresti od plačanih ali neplačanih ali vseh računov pod izbranimi merili. Pripravljene obračune obresti potrdimo in samodejno oblikujemo račune oz. bremenopise za obresti, le-te pa tudi samodejno knjižimo v glavno knjigo. V program je vgrajen nadzor podvojenega obračuna obresti.

Enako lahko tudi pregledujemo prejete obračune obresti dobaviteljev.