novice
Podjetje Roxorz informatika d.o.o. je bilo izbrano DATALAB partner leta 2007.
kontakti
Tajništvo:
(05) 73 12 444
Servis: 
(05) 73 12 456
Fax:
(05) 73 12 442
Modul Carina Natisni
PANTHEON™ omogoča tudi celotno carinsko poslovanje.

Podprta so carinska skladišča tipa D in zanje potrebne evidence.

Enako kot drugi moduli tudi modul carinskih skladišč deluje na način vrst dokumentov. S tem imamo enotno podporo za več carinskih skladišč in za poljubno število različnih zakonsko dovoljenih prometov na njih.

Osnovni princip modula carinskega skladišča je zagotavljanje evidence prejemov in izdaj po spremnih dokumentih. Uporabljamo lahko poenostavljen ali razširjen model, pač glede na potrebe, ki jih ima podjetje.

Pri poenostavljenem modelu spremljamo samo prevzeme in izdaje po ECL-ih. Zanj velja načelo, da za vsako izdajo iz carinskega skladišča naredimo ustrezno carinsko prijavo, tako da lahko blago iz carinskega skladišča bodisi sprostimo v prost promet ali prodamo zunaj meja države.

Razširjeni model pa predstavlja podporo carinskim dovoljenjem za tedensko ali mesečno carinjenje. V tem primeru torej na eno dopolnilno carinsko prijavo uvrstimo več izdaj oziroma knjigovodskih vpisov.

Poleg tega pa program vsebuje tudi podporo za hišno carinjenje in lastno deklariranje, vključno z oblikovanjem in izpisom ECL. Podprti sta tudi funkciji uvoznega deklariranja in ECL ter poenostavljeno deklariranje uvoza in izvoza.

Poleg omenjenega najdemo tudi tu vrsto analiz in obračunov, s katerimi spremljamo blago v carinskih skladiščih.