novice
Podjetje Roxorz informatika d.o.o. je bilo izbrano DATALAB partner leta 2007.
kontakti
Tajništvo:
(05) 73 12 444
Servis: 
(05) 73 12 456
Fax:
(05) 73 12 442
Poslovna inteligenca Natisni
Ste vodstveni delavec s premalo podatki za odločitve na podlagi dejanskih številk? Ste poslovni analitik ali informatik, ki vse preveč časa izgublja z izdelavo vedno istih poročil za svoje nadrejene? Ste planer, ki za svoje delo nima pravega orodja?

V PANTHEON™ smo integrirali modularni sistem poslovne inteligence ZEUS, ki obsega poročanje, analitiko in načrtovanje za posamezne poslovne funkcije. ZEUS, ki temelji na tehnologiji OLAP, je zasnovan tako, da s pridom izrablja napredna orodja in tehnologije ter tako zagotavlja res enostavno uporabo.

Prav enostavno uporabo smo imeli v mislih pri razvoju »ZEUS Poročil v štirih korakih«. Kot kaže samo ime, je s pomočjo ZEUS Poročil mogoče iz predpripravljenih oblik poročil in nekaj dodatnih nastavitev izdelati poljubno poročilo v štirih preprostih korakih. Seveda je vsako tako izdelano poročilo mogoče tudi natisniti, shraniti, izvoziti v Excel ipd. Poročila so lahko tako tabelarična kot grafična.

Čeprav so tudi ZEUS Analize s »povleci in spusti« načinom dela zelo primerne za nezahtevne uporabnike, jih odlikuje predvsem upešna podpora za zahtevnejše uporabnike. Analitične sposobnosti ZEUS Analiz so zagotovljene z uporabo vrtilne tabele in vrtilnega grafa, ki nudita funkcije, kot so vrtanje v globino, vrtenje dimenzij in filtriranje, ter z uporabo dodatnih funkcionalnosti, kot so vrtanje skozi (povezava na izhodiščne dokumente in šifrante), indeksi, izvoz v Excel, shranjevanje itd.

Želje uporabnikov po enostavni uporabi nismo pozabili niti pri razvoju ZEUS Načtovanja. Načrtovanje je omogočeno za področja prodaje, nabave, plač in financ; za poljubna časovna obdobja in po poljubnih parametrih (subjektih, državah, artiklih, klasifikacijah, oddelkih...). Načrtovane podatke je s pomočjo indeksov, razlik in kumulativ mogoče hiro primerjati z realiziranimi podatki. Poleg naštetega pa ZEUS Načrtovanje odlikujejo tudi napredna orodja, kot je Generator načrta, ki na podlagi pretekle realizacije in odstotka povečanja/zmanjšanja načrtuje avtomatsko.

Pri vsakodnevnem sprejemanju odločitev je potrebno oblikovati informacije, ki so agregati različnih podatkov z različnih področij. ZEUS, ki praktično v vsakem trenutku nudi tovrstne informacije, lahko bistveno pripomore k lažjemu in kvalitetnejšemu upravljanju.
ZEUS nenehno izboljšujemo in dograjujemo. Zaenkrat ga tako sestavljajo moduli Prodaja, Nabava, Finance in Zaloga, kmalu pa se jim bodo pridružili novi moduli.

Z uporabo ZEUS-a pridobijo managerji možnost enostavne izdelave najrazličnejših poročil in analiz, ki jih potrebujejo pri svojem vsakodnevnem delu. Poslovni analitiki in planerji pa v ZEUS-u najdejo orodje, s katerim lahko na hiter in pregleden način izdelujejo najrazličnejše analize, ali izdelajo poljubno podroben poslovni načrt. Tudi informatiki bodo zadovoljni z ZEUS-om, saj je zaradi svoje integriranosti v PANTHEON™ čas tako implementacije kot administracije minimalen.

ZEUS temelji na OLAP (OnLine Analytical Processing) tehnologiji*, kar mu daje izredne analitične sposobnosti kot so:
 • izvajanje analiz v trenutku,
 • »drill-down« oz. vrtanje v globino,
 • »pivoting« oz. vrtenje dimenzij,
 • enostaven preklop med tabelaričnimi in grafičnimi prikazi,
 • možnost izvoza podatkov v Excel, ...
Prednosti ZEUS-a so:
 • vodstvo lahko samo izvaja analize, s čimer razbremeni podrejene,
 • hitrejše in enostavnejše dostopanje do podatkov,
 • večja kontrola in pregled nad poslovanjem,
 • kvalitetnejša poročila in analize,
 • varnost podatkov,
 • lažje približevanje ciljem poslovanja
ZEUS je modularno analitično orodje, integrirano v DataLab PANTHEON™. Posamezni moduli, ki so integrirani na mesta ustrezna obravnavanemu poslovnemu področju, so:
 • ZEUS prodaja
 • ZEUS nabava
 • ZEUS finance
 • ZEUS zaloga
* - uporablja Microsoftov OLAP strežnik Analysis Services na MS SQL strežniku