Modul Potni nalogi
Potni nalogi nam omogočajo spremljanje (tudi krožnih) potovanj, na katerih so nastali stroški v več valutah, izplačujemo pa jih lahko neposredno iz potnega naloga na različne načine (blagajniški izdatek, plačilni nalog, plače ...).

Seveda imamo tudi tukaj na voljo izpise, od samega potnega naloga do obračuna (ne)izplačanih potnih nalogov.

Kakor pri plačah imamo tudi pri potnih nalogih omogočeno samodejno knjiženje.