SAP Monitor
Argent SAP Monitor je vodilna rešitev na globalni ravni za nadzor SAP sistemov v Windows in Unix okoljih. Argent SAP Monitor izboljša delovanje celotnega sistema na ta način, da zagotavlja upravljanje dogodkov in procesov, ki se pojavljajo v SAP sistemu v realnem času.

Argent SAP Monitor vsebuje enotno konzolo za vse dogodke in procese, ki se pojavijo v SAP okolju. V primeru kakršnekoli težave se samodejno ustvari obvestilo o napaki, ki se pošlje osebju IT oddelka in kako napako odpraviti. Ta obvestila se lahko uporabijo tudi za zagon funkcij, ki napako odpravijo.


sapscr1_l sapscr2_l sapscr3_l sapscr4_l