Modul Proizvodnja

V DataLab PANTHEON™-u ločimo dva tipa proizvodnje:

  • enostavno proizvodnjo
    kjer razpisujemo delovne naloge in vršimo njihove potrditve z izdajami materiala in prevzemom izdelkov, in
  • kompleksno proizvodnjo
    kjer načrtujemo, upoštevamo časovne termine in zasedenosti resursov ter spremljamo povratne zanke (MRP II)
Enostavno proizvodnjo omogočajo izpeljanke:
  • DataLab PANTHEON™ SE
  • DataLab PANTHEON™ GE
  • DataLab PANTHEON™ ME

Kompleksno proizvodnjo pa le izpeljanka DataLab PANTHEON™ MF.